Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
15. dubna 2024 ..:: Idraulica di Fera Giuseppe ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Idraulica di Fera Giuseppe se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Idraulica di Fera Giuseppe a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Idraulica di Fera Giuseppe souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Idraulica di Fera Giuseppe shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Idraulica di Fera Giuseppe také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Idraulica di Fera Giuseppe automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Idraulica di Fera Giuseppe využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Idraulica di Fera Giuseppe.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Idraulica di Fera Giuseppe, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Idraulica di Fera Giuseppe nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Idraulica di Fera Giuseppe doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Idraulica di Fera Giuseppe. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Idraulica di Fera Giuseppe nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Idraulica di Fera Giuseppe a rodinu webů Idraulica di Fera Giuseppe.

Použití osobních informací

Idraulica di Fera Giuseppe shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Idraulica di Fera Giuseppe a k poskytování služeb, o které jste požádali. Idraulica di Fera Giuseppe také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Idraulica di Fera Giuseppe a jeho přidružených částí. Idraulica di Fera Giuseppe vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Idraulica di Fera Giuseppe neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Idraulica di Fera Giuseppe Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Idraulica di Fera Giuseppe může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Idraulica di Fera Giuseppe a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Idraulica di Fera Giuseppe nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Idraulica di Fera Giuseppe udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Idraulica di Fera Giuseppe za účelem zjištění, jaké služby Idraulica di Fera Giuseppe jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Idraulica di Fera Giuseppe, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Idraulica di Fera Giuseppe prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Idraulica di Fera Giuseppe nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Idraulica di Fera Giuseppe a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Idraulica di Fera Giuseppe nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Idraulica di Fera Giuseppe používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Idraulica di Fera Giuseppe nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Idraulica di Fera Giuseppe, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Idraulica di Fera Giuseppe nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Idraulica di Fera Giuseppe zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Idraulica di Fera Giuseppe uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Idraulica di Fera Giuseppe vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Idraulica di Fera Giuseppe nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Idraulica di Fera Giuseppe na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation